FGI Dallas Career Day. Xen-Tan scholarship for Activewear winner Holly Hmielewski

FGI Dallas Career Day. Xen-Tan scholarship for Activewear winner Holly Hmielewski